ศูนย์บริการ iCare ภายใต้มาตรฐานศูนย์บริการที่ได้รับเครื่องหมาย Apple Authorized Service Provider
บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPhone ที่ศูนย์บริการ iCare
บริการเปลี่ยนหน้าจอ iPhone ที่ศูนย์บริการ iCare
บริการแลกเปลี่ยนเครื่อง ที่ศูนย์บริการ iCare
บริการเปลี่ยนอะไหล่สินค้า Apple ที่ศูนย์บริการ iCare
บริการทำความสะอาดสินค้า Apple ทุกชนิด ที่ศูนย์บริการ iCare
บริการ iCare Delivery รับ-ส่งเครื่องซ่อม สินค้า Apple ทุกชนิด
บริการความคุ้มครองเสริม AppleCare+ ที่ศูนย์บริการ iCare