ศูนย์บริการ iCare ภายใต้มาตรฐานศูนย์บริการที่ได้รับเครื่องหมาย Apple Authorized Service Provider

เปลี่ยนหน้าจอ

Display iPhone

การซ่อมหน้าจอแบบเสร็จภายในวันเดียวกัน

คุณสามารถนำเครื่องมาเปลี่ยนจอแท้กับเราได้ ที่ศูนย์บริการ iCare ทั่วประเทศ

หน้าจอ iPhone มีรอยร้าวใช่ไหม เราสามารถซ่อมหน้าจอที่เสียหาย แล้วเตรียม iPhone ของคุณ ให้พร้อมรับกลับภายในวันเดียวกันได้ เราใช้อะไหล่แท้ของ Apple เพื่อให้บริการซ่อมที่ Apple รับรอง และสนับสนุน ดังนั้นคุณจะได้รับ iPhone คืนโดยที่เครื่องทำงานอย่างที่ควรจะเป็น โปรดนำ iPhone ของคุณเข้ามารับบริการกับเราภายในเวลาไม่เกิน 19.00น. แล้วเราจะเตรียม เครื่องให้พร้อมรับกลับภายในวันเดียวกัน บริการแบบเสร็จภายในวันเดียวกันมีให้บริการสำหรับ iPhone 7 หรือใหม่กว่า

– จอแแท้จาก Apple
– รับประกันหลังเปลี่ยนถึง 90 วัน
– ช่างได้รับการอบรมและรับรองจาก Apple
– ใช้เครื่องมือมาตรฐานจาก Apple
– ระบบซีล กันฝุ่นละออง ที่ได้มาตรฐาน

เปลี่ยนเร็ว เปลี่ยนไว สามารถรอรับกลับภายในวันเดียวกัน เพียงแค่เข้ารับบริการก่อนเวลา 19.00น. ของทุกวัน