ศูนย์บริการ iCare ภายใต้มาตรฐานศูนย์บริการที่ได้รับเครื่องหมาย Apple Authorized Service Provider

แลกเปลี่ยนเครื่อง

Exchange

บริการแลกเปลี่ยนเครื่องเสีย เป็นเครื่องใหม่

คุณสามารถนำเครื่องของคุณ มาแลกเปลี่ยนกับเราได้ ที่ศูนย์บริการ iCare ทั่วประเทศ
การแลกเปลี่ยนเครื่อง หรือ exchange คือการ นำเครื่องของคุณเข้าแลกเปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่ โดยผ่านบริการ การนำเครื่องเข้าตรวจเช็คอาการผิดปกติ หรือความเสียหายกับเจ้าหน้าที่ของเรา เพื่อตรวจสอบว่าอยู่ในเงื่อนใขการแลกเปลี่ยนเครื่องหรือไม่
สิ่งที่คุณจะได้จากการแลกเปลี่ยนเครื่องในครั้งนี้คือ ผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่เอี่ยมที่รอให้คุณได้ใช้งาน ภายใต้เงื่อนใข สามารถแลกเปลี่ยนได้เพียงรุ่นเดียวกัน สีเดียวกัน และสเปคเดียวกัน

นำเครื่องของคุณเข้ารับบริการกับเราได้ทุกสาขา