ศูนย์บริการ iCare ภายใต้มาตรฐานศูนย์บริการที่ได้รับเครื่องหมาย Apple Authorized Service Provider

ราคาอะไหล่และค่าบริการ AirPods

Price list for AirPods Update : 01/02/67
ชิ้นส่วนสูญหาย ( AirPods Gen 1 )
รุ่นราคา
หูฟัง ข้างขวา (R)2,700
หูฟัง ข้างซ้าย (L)2,700
Case เคส (Charging Case)2,400
ชิ้นส่วนสูญหาย ( AirPods Gen 2 )
รุ่นราคา
หูฟัง ข้างขวา (R)2,700
หูฟัง ข้างซ้าย (L)2,700
Case เคส (Wireless Charging Case)2,700
ชิ้นส่วนสูญหาย ( AirPods Gen 3 )
รุ่นราคา
หูฟัง ข้างขวา (R)3,500
หูฟัง ข้างซ้าย (L)3,500
Case เคส (Charging Case)2,700
Case เคส (MagSafe Charging Case)3,000
ชิ้นส่วนสูญหาย ( AirPods Pro Gen 1 )
รุ่นราคา
หูฟัง ข้างขวา (R)3,600
หูฟัง ข้างซ้าย (L)3,600
Case เคส (Charging Case)4,100
Pro MagSafe Charging Case3,900
ชิ้นส่วนสูญหาย ( AirPods Pro Gen 2 )
รุ่นราคา
หูฟัง ข้างขวา (R)3,600
หูฟัง ข้างซ้าย (L)3,600
Case เคส (Charging Case)4,100
Pro MagSafe Charging Case3,900