ศูนย์บริการ iCare ภายใต้มาตรฐานศูนย์บริการที่ได้รับเครื่องหมาย Apple Authorized Service Provider

ราคาอะไหล่และค่าบริการ iPad

Price list for iPad Update : 01/05/67
บริการแลกเปลี่ยนเครื่อง (Exchange)
รุ่นราคา
iPad Gen 611,900
iPad Gen 711,900
iPad Gen 811,900
iPad Gen 911,900
iPad Gen 10 ( Wifi )14,500
iPad Gen 10 ( Wifi + Cellular )16,900
iPad Mini Gen 512,900
iPad Mini Gen 6 ( Wifi )15,400
iPad Mini Gen 6 ( Wifi + Cellular )18,200
iPad Air Gen 316,900
iPad Air Gen 419,700
iPad Air Gen 5 ( Wifi )19,700
iPad Air Gen 5 ( Wifi + Cellular )22,000
iPad Pro 10.5″20,800
iPad Pro 11″ Gen 123,700
iPad Pro 11″ Gen 223,700
iPad Pro 11″ Gen 3 ( Wifi )25,400
iPad Pro 11″ Gen 3 ( Wifi )25,400
iPad Pro 11″ Gen 3 ( Cellular )27,700
iPad Pro 11″ Gen 4 ( Wifi )25,400
iPad Pro 11″ Gen 4 ( Cellular )27,700
iPad Pro 12.9″ Gen 3 (Wifi) (Cellular )31,000
iPad Pro 12.9″ Gen 4 (Wifi) (Cellular )31,000
iPad Pro 12.9″ Gen 5 ( Wifi )34,600
iPad Pro 12.9″ Gen 5 ( Cellular )37,200
iPad Pro 12.9″ Gen 6 ( Wifi )34,600
iPad Pro 12.9″ Gen 6 ( Cellular )37,200
เปลี่ยนแบตเตอรี่ ( Replacement for Battery Issue )
รุ่นราคา
iPad Gen 63,700
iPad Gen 73,700
iPad Gen 83,700
iPad Gen 93,700
iPad Gen 10 ( Wifi )5,200
iPad Gen 10 ( Wifi + Cellular )5,200
iPad Mini Gen 55,200
iPad Mini Gen 6 ( Wifi )5,200
iPad Mini Gen 6 ( Wifi + Cellular )5,200
iPad Air Gen 35,200
iPad Air Gen 45,200
iPad Air Gen 5 ( Wifi )5,200
iPad Air Gen 5 ( Wifi + Cellular )5,200
iPad Pro 10.5″5,200
iPad Pro 11″ Gen 15,200
iPad Pro 11″ Gen 25,200
iPad Pro 11″ Gen 3 ( Wifi )5,200
iPad Pro 11″ Gen 3 ( Wifi + Cellular )5,200
iPad Pro 11″ Gen4 ( Wifi )5,300
iPad Pro 11″ Gen4 ( Wifi + Cellular )5,300
iPad Pro 12.9″ Gen 25,200
iPad Pro 12.9″ Gen 35,200
iPad Pro 12.9″ Gen 45,200
iPad Pro 12.9″ Gen 5 ( Wifi )5,200
iPad Pro 12.9″ Gen 5 ( Wifi + Cellular )5,200
iPad Pro 12.9 Gen 6 ( Wifi )7,500
iPad Pro 12.9 Gen 6 ( Wifi + Cellular )7,500