ศูนย์บริการ iCare ภายใต้มาตรฐานศูนย์บริการที่ได้รับเครื่องหมาย Apple Authorized Service Provider

อัตราค่าบริการ

Service Charge Update : 01/01/67
ค่าบริการสำหรับ MacOS1,350
ค่าบริการแก้ไข/ติดตั้งระบบ OS ( iOS)500
ค่าบริการแก้ไข/ติดตั้งระบบ OS (Acc)500
ค่าบริการงานเปลี่ยนอะไหล่ iOS500
ค่าบริการตรวจสอบส่งเคลม ( iOS )500
ค่าบริการตรวจสอบส่งเคลม (Acc)500
ค่าบริการทำความสะอาด สำหรับ (Acc)500