ศูนย์บริการ iCare ภายใต้มาตรฐานศูนย์บริการที่ได้รับเครื่องหมาย Apple Authorized Service Provider

อัตราค่าบริการ

Service Charge Update : 26/01/66
ค่าบริการสำหรับ MacOS1,350
ค่าบริการแก้ไข/ติดตั้งระบบ OS ( iOS/Acc)500
ค่าบริการทำความสะอาด สำหรับ ( iOS )500
ค่าบริการงานเปลี่ยนอะไหล่ iOS300 / 500
ค่าบริการตรวจสอบส่งเคลม ( iOS/Acc )300 / 500
ค่าบริการทำความสะอาด สำหรับ (Acc )300 / 500
ค่าบริการสำหรับ MacOS1,350
ค่าบริการแก้ไข/ติดตั้งระบบ OS ( iOS/Acc)500
ค่าบริการทำความสะอาด สำหรับ ( iOS )500
ค่าบริการงานเปลี่ยนอะไหล่ iOS300 / 500
ค่าบริการตรวจสอบส่งเคลม ( iOS/Acc )300 / 500
ค่าบริการทำความสะอาด สำหรับ (Acc )300 / 500