ศูนย์บริการ iCare ภายใต้มาตรฐานศูนย์บริการที่ได้รับเครื่องหมาย Apple Authorized Service Provider

ราคาอะไหล่และค่าบริการ AirPods

Price list for AirPods Update : 20/5/66
ชิ้นส่วนสูญหาย ( AirPods Gen 1 )
รุ่นราคา
หูฟัง ข้างขวา (R)2,700
หูฟัง ข้างซ้าย (L)2,700
Case เคส (Charging Case)2,600
แบตเตอรี่ ( AirPods Gen 1 )
รุ่นราคา
หูฟัง ข้างขวา (R)2,200
หูฟัง ข้างซ้าย (L)2,200
Case เคส2,200
ชิ้นส่วนสูญหาย ( AirPods Gen 2 )
รุ่นราคา
หูฟัง ข้างขวา (R)2,700
หูฟัง ข้างซ้าย (L)2,700
Case เคส (Wireless Charging Case)3,200
แบตเตอรี่ ( AirPods Gen 2 )
รุ่นราคา
หูฟัง ข้างขวา (R)2,200
หูฟัง ข้างซ้าย (L)2,200
Case เคส2,200
ชิ้นส่วนสูญหาย ( AirPods Gen 3 )
รุ่นราคา
หูฟัง ข้างขวา (R)3,500
หูฟัง ข้างซ้าย (L)3,500
Case เคส (Charging Case)3,300
แบตเตอรี่ ( AirPods Gen 3 )
รุ่นราคา
หูฟัง ข้างขวา (R)2,200
หูฟัง ข้างซ้าย (L)2,200
Case เคส2,200
ชิ้นส่วนสูญหาย ( AirPods Pro Gen 1 )
รุ่นราคา
หูฟัง ข้างขวา (R)3,700
หูฟัง ข้างซ้าย (L)3,700
Case เคส (Charging Case)4,100
แบตเตอรี่ ( AirPods Pro Gen 1 )
รุ่นราคา
หูฟัง ข้างขวา (R)2,200
หูฟัง ข้างซ้าย (L)2,200
Case เคส2,200
ชิ้นส่วนสูญหาย ( AirPods Pro Gen 2 )
รุ่นราคา
หูฟัง ข้างขวา (R)3,700
หูฟัง ข้างซ้าย (L)3,700
Case เคส (Charging Case)4,100
แบตเตอรี่ ( AirPods Pro Gen 2 )
รุ่นราคา
หูฟัง ข้างขวา (R)2,200
หูฟัง ข้างซ้าย (L)2,200
Case เคส2,200