ศูนย์บริการ iCare ภายใต้มาตรฐานศูนย์บริการที่ได้รับเครื่องหมาย Apple Authorized Service Provider

News

Update : 3/2/66

AppleCare+

ความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นสำหรับ iPad

AppleCare+ ใหม่ ! ความคุ้มครองแบบไม่จำกัด*

จะตก จอแตก เครื่องงอ โดนของเหลวทัชไม่ได้ ปุ่มเสีย บลาๆ จะใช้สมบุกสมบันแค่ไหน ก็ไม่กังวล แล้ว ความคุ้มครองที่คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม และขอบอกก่อนว่า คุ้มครองแบบไม่จำกัดครั้งด้วย

ระยะประกัน
– เพิ่มขึ้นอีก 2 ปีไปยาวๆ
แบตเตอรี่เสื่อม
– กรณีที่แบตเตอรี่เก็บประจุได้ไม่ถึง 80% ของความจุเดิมที่ระบุไว้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย
อุบัติเหตุตัวเครื่อง
– ค่าบริการเคลม 1,600 บาท
ความเสียหายจากของเหลว
– ค่าบริการเคลม 1,600 บาท
Apple Pencil
– ครอบคลุมคุ้มครอง Apple Pencil ด้วย ค่าบริการเคลมสินค้าเพียง 1,000 บาท

*เงื่อนใข : ประกันอุบัติเหตุแบบไม่จัดกัดครั้ง ยกเว้นกรณีที่เป็นความเสียหายร้ายแรงเช่น ชิ้นส่วนแยกเป็นชิ้นๆหรือสินค้าสูญหาย