ศูนย์บริการ iCare ภายใต้มาตรฐานศูนย์บริการที่ได้รับเครื่องหมาย Apple Authorized Service Provider
ศูนย์บริการ iCare
เราคือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

ช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรมจาก Apple ของเราใช้อะไหล่แท้ของ Apple คุณจึงวางใจเราให้ดูแล อุปกรณ์Apple ทุกเครื่องของคุณได้

ฟื้นผลิตภัณฑ์Apple ของคุณให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม ช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรมจาก Apple ของเราใช้ การวินิจฉัย และเครื่องมือที่ได้รับอนุญาตจาก Apple ในการซ่อมทุกครั้ง และเราใช้เฉพาะอะไหล่ของแท้ของ Apple เท่านั้น ดังนั้นการซ่อมทั้งหมดของเราจึงได้รับการรับรองจาก Apple และได้รับการสนับสนุนจาก Apple