ศูนย์บริการ iCare ภายใต้มาตรฐานศูนย์บริการที่ได้รับเครื่องหมาย Apple Authorized Service Provider
ศูนย์บริการ iCare
AppleCare+ สามารถซื้อได้ภายใน 365 วัน
ที่ศูนย์บริการ iCare ทุกสาขา

นำเครื่องของคุณ มาเสริมความคุ้มครองจาก Apple ที่ iCare

AppleCare+ เป็นการขยายระยะเวลาคุ้มครองผลิตภัณฑ์ Apple สูงสุด 3 ปี ทั้งการคุ้มครองราคาหน้าจอแตก คุ้มครองอุบัติเหตุตัวเครื่อง ความเสียหายจากของเหลว และยังคุ้มครองอุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมกับเครื่องด้วย

  • – สามารถซื้อได้ภายใน 365 วัน (ประกันเครื่อง)
  • – ประกันคุ้มครอง + เพิ่ม 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อประกัน
  • – นำเครื่องเข้ารับบริการที่หน้าสาขา iCare
  • – สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่แตกหัก หรือมีรอยขีดข่วนที่เป็นผลต่อการใช้งานเครื่อง
  • – สามารถต่อประกันได้ 1 เครื่อง / 1 ครั้ง