ศูนย์บริการ iCare ภายใต้มาตรฐานศูนย์บริการที่ได้รับเครื่องหมาย Apple Authorized Service Provider
ศูนย์บริการ iCare
“ 7 ความคุ้มค่า ที่ได้รับจากค่าบริการ ”

สำหรับ iPhone นั้น การเปลี่ยนอุปกรณ์ จะเป็นการแกะเช็คเครื่อง และอุปกรณ์ภายในต่างๆ สิ่งที่ลูกค้าจะ ได้รับประโยชน์จากค่าบริการนั้น ที่ทาง iCare ได้ดำเนินการให้กับลูกค้าทุกท่าน จะมีดังต่อไปนี้

1. เช็คอุปกรณ์ต่างๆ ว่ามีสิ่งใดที่ทำงานไม่ปกติ เพิ่มเติมหรือไม่ และสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบได้ ที่อาจเป็นสาเหตุให้ตัวเครื่องทำงานผิดปกติ
2. ติดแถบกาวจอให้ใหม่ ซึ่งแถบกาวดังกล่าวนี้ มีส่วนช่วยเรื่องความต้านทานน้ำตามมาตรฐาน
3. ทำความสะอาดฝุ่นและสิ่งแปลกปลอมอื่น ทำความสะอาดฝุ่นและสิ่งแปลกปลอม ตามมาตรฐานการให้บริการจาก Apple
4. ใช้เครื่องมือและช่างที่ถูกต้องได้รับการรับรองจาก Apple มั่นใจได้ว่าขั้นตอนการแกะและกระบวนการต่างๆ จะถูกต้องตามมาตรฐานของ Apple
5. ดำเนินการซ่อมภายใต้กระบวนการป้องกันกระแสไฟฟ้าสถิตย์ ที่ถูกต้อง ก่อนทำการแกะเครื่องลูกค้า ช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่อง
6. การดำเนินการตามมาตรฐานของ Apple เพื่อให้อุปกรณ์ที่เปลี่ยนทำงานเข้ากันกับเครื่องได้อย่างสมบูรณ์ โดยอุปกรณ์ที่เปลี่ยนจะมีระยะประกัน 90 วัน โดย
ลูกค้าจะสามารถเข้าใช้บริการที่ใดก็ได้ที่เป็นศูนย์ให้บริการจากทาง Apple หากชิ้นส่วนที่เปลี่ยนไปมีปัญหา
7. ใช้ชิ้นส่วนของแท้จาก Apple ได้รับการออกแบบ ทดสอบ และผลิตตามมาตรฐานคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงานของ Apple